Toimetus

Toimetuse üldmeil on raadio@torvanoored.ee. Kõikide küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust selle e-maili kaudu. Reklaami- ja sponsorlusküsimuste korral võta ühendust reklaamijuhiga.

PEATOIMETAJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Teve Rajamets
trajamets@gmail.com; +372 5624 9014

 PÄEVAVÖÖNDI TOIMETAJA

Karl Kirt
karlkirt@gmail.com; +372 5780 1498

ÕHTUVÖÖNDI TOIMETAJA

Kata Maria Metsar

MUUSIKAJUHT

Marel Jaama

REKLAAMIJUHT

Sirli Pippar
sirlipippar@gmail.com

TURUNDUSJUHT

Rannar Park

TEHNIKAJUHT

Margo Metsoja

STUUDIOJUHT

Ramona Luisa Soro

UUDISTETOIMETAJA

Beatrice Veske