Toimetus

Toimetuse üldmeil on raadio@torvanoored.ee. Kõikide küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust selle e-maili kaudu. Reklaami- ja sponsorlusküsimuste korral võta ühendust reklaamijuhiga.

PEATOIMETAJA

Rannar Park
rannarpark@gmail.com; +372 5850 4260

PÄEVAVÖÖNDI TOIMETAJA

Edgar Metsar
metsaredgar@gmail.com; +372 5845 4148

ÕHTUVÖÖNDI TOIMETAJA

Sirli Pippar
sirli.pippar@gmail.com; +372 5837 7930

MUUSIKAJUHT

Teve Rajamets
trajamets@gmail.com; +372 5624 9014

 

REKLAAMIJUHT

Stuudiojuht Kadriann Kalamees

Kadriann Kalamees
kadriannka@gmail.com; +372 5567 5573

TURUNDUSJUHT

Romet Piller
romet.piller@gmail.com; +372 5646 8352

TEHNIKAJUHT

Margo Metsoja
margo.metsoja@gmail.com; +372 5632 3049

STUUDIOJUHT

Marel Jaama

 

UUDISTETOIMETAJA

Karl Kirt
karlkirt@gmail.com; +372 5780 1498