Toimetus

Toimetuse üldmeil on raadio@torvanoored.ee. Kõikide küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust selle e-maili kaudu. Reklaami- ja sponsorlusküsimuste korral võta ühendust reklaamijuhiga.

PEATOIMETAJA

Rannar Park
rannarpark@gmail.com; +372 5850 4260

PÄEVAVÖÖNDI TOIMETAJA

Karl Kirt

karlkirt@gmail.com; +372 57801 498

ÕHTUVÖÖNDI TOIMETAJA

Teve Rajamets

trajamets@gmail.com; +372 5624 9014

MUUSIKAJUHT

Sandra Saar

saaresandra@gmail.com; +372 5650 3630

REKLAAMIJUHT

Triin Jaansalu

triinjaansalu@gmail.com; +372 5649 3203

TURUNDUSJUHT

Sirli Pippar

sirli.pippar@gmail.com; +372 5837 7930

TEHNIKAJUHT

Margo Metsoja

margo.metsoja@gmail.com;  +372 5632 3049

STUUDIOJUHT

Riin Lepik

riinulepik@gmail.com; +372 5304 8788

UUDISTETOIMETAJA

Catlin Saar

catlin.saar@gmail.com; +372 5862 6232