Täna kogunenud Tõrva Raadio nõukogu valis uueks peatoimetajaks Rannar Parki. Rannari poolt andis nõukogu 7 poolthäält ja Teve Rajametsa poolt 3 häält. Peatoimetaja ametiaeg kestab üks aasta.

Rannar Park lubas, suuri muudatusi raadios ees oodata ei ole, kuid lubab ühtteist paremini teha, millest varasemalt räägitud on. “Peatoimetajana ei oleks mul plaanis sisse tuua grandioosseid muudatusi vaid jätkata osalt eelkäijate tehtud tööga ja teisalt ka õppida varasemate peatoimetajate puudujääkidest ja üritada mitte neid korrata. Peatoimetajana võtan enda hingeasjaks raadiomeeskonna, kui terviku, ühtlustamise ja toimetuse professionaalse asjaajamise tagamise nii raadioperioodil, kui selle väliselt. Ja loomulikult rõhutan sellele, et raadio on ikkagi asjalik koht, mida ei saa võtta liiga kergekäeliselt aga tegelikult peab aeg-ajalt vabalt võtma ja kellelegi NBAs veidi pähe tegema!” kirjutas peatoimetaja oma motivatsioonikirjas.

Küsimuste-vastuste voor kestis ühtekokku 39 minutit ning kandidaatide käest küsiti palju eriilmelisi küsimusi. Liikmed tõdesid, et nii tulist peatoimetaja valimist pole Tõrva Raadios varasemalt olnud. Pärast peatoimetaja valimisi kinnitati peatoimetaja ettepanekul uus raadio struktuur. Raadio toimetuses hakkavad edaspidi olema peatoimetaja, päevavööndi toimetaja, õhtuvööndi toimetaja, turundusjuht, reklaamijuht, tehnikajuht, stuudiojuht, muusikajuht ja uudistetoimetaja.

Nõukogu liikmetele anti ülevaade ka kirjutatud projektidest ja lähenevatest sündmustest.

Järgmisel nõukogu koosolekul kinnitatakse toimetuse uus koosseis.

Tõrva Raadio peatoimetajaks oli kuni tänaseni Marietta Juurikas, kellelt Rannar Park võttis teatepulga tänasest üle.


Täna kogunevad Tõrva Raadio nõukogu liikmed Tõrva Avatud Noortekeskusesse, et valida Tõrva Raadiole uus peatoimetaja. 10-liikmeline nõukogu peab valima kahe kandidaadi seast.

Peatoimetajaks seadsid end üles hetkel turundus- ja reklaamijuhi ametit pidav Teve Rajamets ning muusikajuht Rannar Park. Mõlemad kandidaadid on Tõrva Raadio tegemistega seotud olnud pikalt.

Tõrva Raadio peatoimetaja ülesandeks on raadio meeskonna juhtimine, toimetuse komplekteerimine ja juhtimine, raadio sisu eest vastutamine, suhtlus meediaga ja raadio esindamine, rahalise poole eest vastutamine, ühisürituste ja koolituste eest vastutamine ning raadioprogrammi koostamise ja kinnitamise eest vastutamine. Peatoimetaja ametiaeg kestab üks aasta ning algab koheselt peale valimistulemuste selgumist.
Tänasel raadio nõukogu koosolekul kinnitatakse äsja valitud peatoimetaja ettepanekul ka raadio toimetuse struktuur. Sellejärgselt on võimalik kõigil huvilistel mõne nädala jooksul avaldada soovi kandideerida toimetusse.
Alates 2014. aasta suvest on Tõrva Raadiol olnud neli peatoimetajat. Tõrva Raadio esimene peatoimetaja oli suvel 2014 Sirli Pippar. Jõuluraadio 2014 peatoimetaja oli Karl Kirt. 1. maist 2015 kuni 27. septemberini 2015 kandis peatoimetaja kohustusi Kaspar Metsar ning alates 27. septembrist 2015 on peatoimetaja olnud Marietta Juurikas.
Uue peatoimetaja esimene ülesanne on viia Tõrva Raadio meeskond vastu suvisele raadiole, mis toimub 14. juulist kuni 28. juulini 2017.

Täna oli Valgamaa noortel ja noorsootöötajatel harukordne võimalus kohtuda president Kersti Kaljulaidiga. President oli nõus andma ka lühiintervjuu Tõrva Raadiole. Intervjuu viisid läbi noored raadiohääled Karl Moorits Kurvits ja Riin Lepik.

President Kersti Kaljulaid on sel neljapäeval ja reedel ringsõidul Valgamaal, kus ta kohtub vabakonna esindajate, ettevõtjate ning omavalitsusjuhtidega.

Riigipea alustab ringsõitu neljapäeval Taageperas, kus ta kohtub külaseltsi liikmetega. Taagepera külaseltsi loomist ajendas elanike soov arendada oma kodukohta, muuta külaelu aktiivsemaks ja säilitada rahvakultuuri. Taageperast suundub president Kaljulaid ettevõttesse Ritsu, kus projekteeritakse ja toodetakse palkmaju, mida on aastate jooksul eksporditud 40 riiki.

President Kaljulaid külastab neljapäeval ka Tõrva Avatud Noortekeskust, kus ta kohtub Valgamaa noorsootöö eestvedajatega. Kohtumisel osalevad ka Tõrva Raadio ja Tõrva Noortevolikogu vabatahtlikud. Noortekeskusest suundub riigipea pereettevõttesse Puide Talu, mis tegeleb põhiliselt teravilja kasvatamisega ning sertifitseeritud seemnete paljundamise ja müügiga. Õhtul külastab Vabariigi President Tehvandi spordikeskust, kus räägitakse piirkonna turismi arendamisest.

Reedel külastab president Pääsukese lasteaeda Valgas, mis kasutab juba üle kümne aasta keelekümblusmetoodikat ning sai eelmisel aastal ka sihtasutuselt Innove keelekümbluse kvaliteediauhinna. Kohtumisel Valka Kunstikooli ruumides räägitakse Valga-Valka koostööst. Samuti kohtub president Valgamaa kohaliku omavalitsuse juhtidega.

 

Tõrva Raadio nõukogu kuulutab välja Tõrva Raadio konkursi peatoimetaja leidmiseks.

Kandideerimiseks tuleb saata sooviavaldus kandideerimiseks koos lühikese motivatsioonikirjaga aadressile karlkirt@gmail.com. Motivatsioonikirjas peaks olema välja toodud lühidalt, miks soovid kandideerida ning milline juht raadiole oleksid.

Kandideerimissoov tuleb esitada 28. veebruariks 2017.

Peatoimetaja ülesanded:

1) Raadio meeskonna juhtimine

2) Raadio toimetuse moodustamine ja juhtimine

3) Raadio üldise sisu eest vastutamine

4) Suhtlus meediaga ning raadio esindamine

5) Ülesannete delegeerimine toimetusele ja teistele raadiomeeskonna liikmetele

6) Koostöös MTÜ juhatusega raadio rahalise poole eest vastutamine

7) Ühisürituste ja koolituste toimumise eest vastutamine

8) Raadioprogrammi koostamise ja kinnitamise eest vastutamine

9) Muude nõukogu või toimetuse poolt ühiselt kokkulepitud ülesannete täitmine.

Peatoimetaja ametiaeg kestab ametisse nimetamisest alates kuni 1 aasta.

Laupäeval, 11. veebruaril, kogunesid Tõrva Raadio meeskonnaliikmed, et teha kokkuvõtteid möödunud raadioperioodist, kuulutada välja peatoimetaja konkurss ning pandi paika järgmine suvine raadioperiood.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et raadio läks korda, kuid omajagu arenguruumi on veel jätkuvalt. Parandada saab nii programmi osa, muusikavalikut kui ka tehnilisi vajakajäämisi. Üldiselt on arengut näha ning stuudioruumid Kevade tänaval on jätkuvalt kõige paremad, mis Tõrva Raadio meeskonna käsutuses on olnud.

Koosolekul otsustas Tõrva Raadio nõukogu välja kuulutada ka uue peatoimetaja leidmiseks konkursi. Kuna praeguse peatoimetaja Marietta ametiaeg hakkab lõppema, siis avaneb võimalus soovijatel kandideerida Tõrva Raadio peatoimetajaks.

Ühtlasi otsustati, et suvine Tõrva Raadio jõuab teie kõigi kõrvadesse 14. juulist kuni 28. juulini ehk seekord 15 päeva. Pange juba kalendritesse kirja!

Kuulmiseni!

 

Raadio viimasel päeval, 6. jaanuaril 2017, jagati kollegipreemiaid, kus üksteist tunnustati erinevates kategooriates. Raadioauhinnad 2016 võitjad on siin:

PARIM LUISKAJA – Kohvipaksu Kasaarius

PARIM RAADIOTEATER – “Vanamemmed”

PARIM UUDISTELUGEJA – Karl Kirt

PARIM MUUSIKASAADE – Rokilõks (saatejuhid Edgar Metsar, Taavi Niittee, Jaano Berg-Jürgens)

PARIM REKLAAM – Aiakontsert Liisi Koiksoniga

PARIM SAATE KÕLL – “A mis sa eila tegid” ja “Aga
meil on Tõrva Äratajas külaline”

PARIM SAADE – Eluklubi (saatejuht Sirli Pippar)

AASTA KAJAKAS (kõige rohkem eetris naerja) – Teve Rajamets

PARIM RAADIOHÄÄL – Karl Kirt

AASTA TEGIJA – Sandra Saar

AASTA REPORTER – Karl Moorits Kurvits

AASTA KULDMIKROFON (kõige rohkem eetris) – Teve Rajamets

AASTA SEKSIKAIM NAISHÄÄL – Sandra Saar

AASTA SEKSIKAIM MEESHÄÄL – Hardo Adamson

AASTA UUSTULIJA – Sandra Saar

Meeldetuletuseks ka Raadioauhinnad 2015 laureaadid:

PARIM UUDISTELUGEJA – Karl Kirt

PARIM UUSTULNUK – Kristo Oja

PARIM SIGNATUUR – Külaline

PARIM SAATEJUHTIDE PAAR – Kaspar Metsar ja Andre Asi

PARIM SAADE – Tõrva Ärataja

PARIM REPORTAAŽ – Stuudiost Välja reportaažid (autor Kaspar Metsar)

PARIM REKLAAM – Džässisaate reklaamid (autor Sirli Pippar)

PARIM RAADIOTEATER – Nooreminspektor Kukeke

PARIM RAADIOHÄÄL – Kaspar Metsar

AASTA TEGIJA – Margo Metsoja

PARIM INTERVJUU – Intervjuu Mihkel Rauaga (saatejuht Kaspar Metsar)

PARIM MUUSIKASAADE – Kõva Kütmine: Sirli ja Rannari eri

Ja saigi teoks see, mida me ei oodanud. Tõrva Raadiot ilmselt täna enam 90,0 MHz ei ole võimalik kuulata, kuna FM saatja andis suure külmaga otsad. Meid on võimalik jätkuvalt kuulata aadressil raadio.torvanoored.ee.
Tänane kava jätkub nii:
13.00 – 14.00 Raadioauhinnad 2016
14.00 – 15.00 Külaline
15.00 – 16.00 Raadioteater
16.00 – 17.00 Luiskajate erisaade
17.00 – 17.30 Lõpusaade
Vabandame, aga tehnika vastu ei saa!

Mulgi Top 25

Eestimaiste artistide arvestus                          Koht

Daniel Levi – Mu Koju Tood Sa 1
Laura – 94/95 2
Karl-Erik Taukar – Tähti täis on öö 3
Karl-Erik Taukar – Lähedal 4
Sammalhabe- Zombi 5
Tanel Padar & The Sun – Aega On 6
NOEP- Rooftops 7-8
Shanon – Suvi kestab veel 7-8
Cartoon ja Jüri Pootsmann – I remember U 9-10
Smilers “Nii sind ootan” 9-10
Liis Lemsalu – Sinu Ees 11
Maarja – Nii sind ootan 12
5 miinust – Kuum 13-14
Ott Lepland – Sinine Safiir 13-14
Indrek Ventmann – Hispaania Tüdruk 15-16-17
Ines- Olgu nii 15-16-17
Kõrsikud- Magus aeg 15-16-17
Jüri Pootsmann-Täna 18-19-20
Mick Pedaja- Seis 18-19-20
Reket – Köievedu 18-19-20
Abraham- Toomas Hendrik 21
Elephants From Neptune – Oh No 22-23-24-25
NÖEP – Golden 22-23-24-25
Reket – 11:11 22-23-24-25
Reket “Hommik” 22-23-24-25

 

Välismaiste artistide arvestus                                                 Koht

Adele- Hello 1
Alan Walker – Alone 2
Alvaro Soler – Sofia 3-4
Calvin Harris – My Way 3-4
Alan Walker – Sing me to Sleep 5
Sia – Cheap Thrills 6
Biffy Clyro – Re-Arrange 7-11
Burak Yeter – Tuesday ft. Danelle Sandoval 7-11
Coldplay -Hymn for the weekend 7-11
Flume – Never be like you  
Rag’n’Bone Man – Human 7-11
Bastille- Good Grief 12
Blood Organe – Best To You 13-15
Ellie Goulding- Still falling for you 13-15
The Chainsmokers – Closer ft. Halsey 13-15
James Arthur – Say you won’t let go 16
Childish Gambino – Stand Tall 17-20
David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis – Would I Lie To You 17-20
Red Hot Chili Peppers – Dark Necessities 17-20
The Weeknd- Starboy 17-20
Calum Scott, Tiesto – Dancing on my own 21
Charlie Puth- We don’t talk anymore 22-24
Passenger -When We Were Young 22-24
The Chainsmokers “Don`t let me down” 22-24
Twenty one pilots – Ride 25