Veebruaris valitud Tõrva Raadio peatoimetaja Teve Rajamets esitles täna enda toimetuse ettepanekut ning lepiti kokku, millal raadioeetris taas noori kuulda saab.

Peatoimetaja kuulutas välja konkursi toimetuse kohtadele mõned päevad peale seda, kui ta ametisse valiti. Kõigil raadio liikmetel oli võimalus kandideerida toimetusse. Omapoolsete kandidaatidega ettepaneku esitas Rajamets täna Tõrva Raadio nõukogule. Uuest toimetusest leiab aastatepikkuse kogemusega liikmeid aga ka särasilmseid uustulnukaid. Rääkides uuest toimetusest oli Rajametsal öelda järgmist: “Mul on hea meel, et kohalikud noored näitavad oma agarust, et teha ägedaid asju ja on valmis aitama raadio sünnipäeva tähistada nii võimsalt, kui võimalik. Nende kaheksa inimesega, kes täna said toimetusse kinnitatud, hakkame koheselt tööle selleks, et raadiot ette valmistada kõigeks, mis meid sel märgilisel aastal ees ootab.”

Tõrva Raadio toimetus hooajaks 2019/2020 kinnitati nõukogu poolt antud koosseisus:

Päevavöönditoimetaja – Karl Kirt

Õhtuvöönditoimetaja – Kata Maria Metsar

Muusikajuht – Marel Jaama

Stuudiojuht – Ramona-Luisa Soro

Tehnikajuht – Margo Metsoja

Turundusjuht – Rannar Park

Reklaamijuht – Sirli Pippar

Uudistetoimetaja – Beatrice Veske

Vastvalitud toimetuse ülesanneteks on raadio ja selle liikmete ettevalmistamine tulevasteks perioodideks ning raadioperioodi ajal sujuvuse tagamine.

Raadioperioodist rääkides – koosolekul kinnitati ka suvise raadio toimumisaeg.

Tõrva Raadio on eetris sel suvel 12. juulist kuni 27. juulini.

 

Täna kogunes Tõrva Raadio nõukogu, et lisaks üldistele raadioga seonduvatele teemadele, valida ka raadiole uus peatoimetaja. Peatoimetaja valimised toimuvad regulaarselt kord aastas raadioliikmete seas vabatahtliku kandideerimise alusel. Võimsa viienda raadioaasta eel valiti ühehäälselt uueks peatoimetajaks Teve Rajamets. Teve oli ainus peatoimetaja ametikohale kandideerinud raadioliige.

Teve on olnud raadioliige alates 2014. aasta talvisest raadioperioodist ning enne peatoimetajaks kandideerimist on Teve täitnud erinevatel perioodidel õhtuvööndi toimetaja, muusikajuhi ning turundus- ja reklaamijuhi ameteid. Hetkel õpib ta Tartu Ülikoolis ajakirjandus- ja kommunikatsiooni eriala teisel kursusel.

“Tõrva Raadio on suuresti põhjuseks, miks ma ajakirjandust õppima läksin, seega on loogiline tulla mõnesmõttes oma juurte juurde tagasi,” põhjendas Teve oma kandideerimist peatoimetajaks.

Rääkides käesolevast juubeliaastast, tõi Teve välja kogukonna kaasamise olulisuse ning rääkis suure elevusega erinevatest plaanidest, seoses viienda tegevusaasta tähistamisega.

Küsimusele, missugusena näeb ta tulevikus toimetuse tööd, oli Teve optimistlik, nentides, et eelneval aastal kasutatud üheksaliikmeline süsteem on jätkusuutlik ent vajab mõningaid täiendusi. Teve peab peatoimetajana tähtsaks ka raadio järelkasvu: “Oluline on jõuda sinna, et nooremad liikmed tuleksid toimetusse. On selge, et organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagab järelkasv, seega peab selle nimel tegema tööd.”

Tõrva Raadio peatoimetajana on Teve järgmiseks ülesandeks komplekteerida toimetus ja alustada ettevalmistusi suviseks raadioperioodiks, mil Tõrva Raadio tähistab oma viiendat tegevusaastat.

Lisaks peatoimetaja valimisele ning raadio struktuuri kinnitamisele võeti Tõrva Raadio tänasel nõukogu koosolekul kokku 10. raadioperiood, arutati koolituskava ning Miniraadio huviringi tuleviku üle, samuti arutleti tulevaste koostööprojektide üle rahvusvahelisel tasandil.

Foto autor: Aron Urb

Eile toimus Haridus- ja teadusministeeriumi ja Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud noortevaldkonna tunnustussündmus, kus tunnustati 2018. aasta parimaid tegijaid noorsootöös.

13. noortevaldkonna tunnustuskonkursil valiti aasta noorteühingu- või organisatsiooni kategoorias parimaks MTÜ Tõrva Noorte Liit ja Tõrva Raadio oma tegevusega. MTÜ Tõrva Noorte Liit loodi asutajaliikmete Kaspar Metsari ja Karl Kirti poolt 2012. aasta sügisel, et toetada Tõrva Noortevolikogu tegevust ja laiendada võimalust projekte kirjutada.

2014. aasta augustis läks esimest korda eetrisse Tõrva Raadio. Toona ei uskunud kindlasti keegi, et Tõrva Raadio kasvab nii suureks organisatsiooniks. Räägiti arglikult sellest, et ehk 2015. aasta suvel tehakse raadiot uuesti. Läks teisiti ja täna on Tõrva Raadio eetris kaks korda aastas nii suvel kui talvel. Lisaks erinevad tegevused aasta läbi – koolitused, esinemised, arutelud ja väljasõidud. 2015. aasta kevadest on Tõrva Raadio tegevus MTÜ Tõrva Noorte Liidu all.

(esimese raadio algus 2014. aasta suvel)

Läbi erinevate projektide oleme saanud koostööd teha Eesti Rahvusringhäälinguga ja hulgaliselt teiste organisatsioonidega. Oleme koostööd teinud Šotimaal Anguse maakonna noortega läbi Erasmus+ projekti näol. Meie miniraadio huviring on aidanud tuua mitmeid noori raadiomeeskonda ning meie tegevus on aidanud meie liikmeid nii ülikooli kui ka aidanud saada tööd.

Tõrva Raadiol on olnud järjepidevalt kaks tähtsamat eesmärki – toetada, motiveerida ning koolitada meie meeskonna liikmeid, andes neile võimaluse eneseväljenduseks ja omandades oskusi, mida kasutada oma igapäeva elus, töös ja haridusmaastikul. Teine eesmärk on talletada piirkonna inimeste mõtteid ja meenutusi. Maailmas pole ühtegi teist raadiot, mis niivõrd palju annab eetriaega Tõrva piirkonna inimestele, mis omakorda annab hea võimaluse talletada meie inimeste mõtteid ja arvamusi konkreetsel ajaperioodil. Muidugi on raadio eesmärgiks pakkuda ka põnevat meelelahutust ajal, kui raadio on eetris.

Miniraadio noored.

Antud tunnustus on hea verstapost edaspidiseks ja usume, et see on alles suurte asjade algus. Uued projektid ja sihid juba paistavad.

23. veebruaril valitakse Tõrva Raadiole uus peatoimetaja järgmiseks aastaseks ametiajaks ning õige pea kinnitatakse ka uus toimetuse koosseis, et suvel tuua teieni taas üks vinge raadio. Ja ka seegi on eriline, sest suvel möödub 5 aastat sellest, kui esimene Tõrva Raadio läks eetrisse.

Esimese raadio lõpetamine.

Aitäh meie meeskonnale! Aitäh meie toetajatele! Aitäh meie kuulajatele! Aitäh meie endistele meeskonnaliikmetele! Suur tänu ja kummardus teile! Ilma teieta poleks ka Tõrva Raadio võimalik!

Viimase – kümnenda hooaja – lõpupilt!

Noortevaldkonna tunnustussündmusel said teisedki Valga maakonna noorsootöövaldkonna tegijad tunnustuse. Aasta noortekeskuseks valiti Taheva Avatud Noortekeskus. Aasta noortemalevaks valiti Tankla Õpilasmalev. Aasta noorsootööühinguks valiti MTÜ Valgamaa Noorsootöö Keskus Tankla. Pikaajalise panuse eest noortevaldkonnas tunnustati Marek Mekki.

Karl Kirt
Tõrva Raadio nõukogu esimees

Täna toimus Tõrva Raadio nõukogu, kus päevakorras oli kaks punkti: peatoimetaja valimine ning toimetuse struktuuri kinnitamine.

Tähtajaks esitas kandideerimissoovi üks kandidaat – Rannar Park. Ligi tund aega kestnud küsimuste-vastuste vooru järel toetas Rannari kandidatuuri 5 nõukogu liiget, vastu oli 1 ning kehtetuid sedeleid 2. Seega valiti Rannar Park kuni järgmise aastani Tõrva Raadio peatoimetajaks, mille ametis on ta olnud alates eelmise aasta kevadest.

Rannar Park ütles oma kandideerimiskõnes: „Tahan rohkem meeskonnaliikmeid kaasata raadiotöösse ning raadiote vahelisel ajal soovin samuti rohkem tegevusi meeskonna liikmetele, et tekiks suurem ühtsustunne. Et ei oleks vahet, kellega koos Tõrva Äratajat koos juhtida.“

Tõrva Raadio nõukogu kinnitas peatoimetaja ettepanekul toimetuse struktuuri, milles muudatusi ei tehtud. Toimetuses jätkab lisaks peatoimetajale päeva- ja õhtuvööndi toimetajad, turundusjuht, reklaamijuht, uudistetoimetaja, stuudiojuht, tehnikajuht ja muusikajuht. Toimetuse liikmed valitakse aprilli alguses.

Tõrva Raadio meeskond kogunes esimest korda pärast talvist raadioperioodi lõppu, et teha kokkuvõtteid. Vahepealsel perioodil oli peatoimetaja Rannar saanud kokku paljud raadioliikmetega ja läbiviinud vestlusi, et teada saada, mis läks hästi ja mis vajas parandamist.

Koosolekul otsustas Tõrva Raadio nõukogu kahte väga olulist asja. Esiteks pandi paika suvine raadioperiood. Suvel on meid võimalik kuulata suure tõenäosusega 30. juulist kuni 17. augustini ehk taas 19 suurepärast päeva!

Teine otsus puudutas Tõrva Raadio peatoimetajat. Nimelt on nõukogu otsustanud, et Tõrva Raadio peatoimetaja ametiaeg kestab kuni 1 aasta. Et see aasta hakkab Rannaril kohe täis saama, otsustati välja kuulutada Tõrva Raadio peatoimetaja valimised.

Peatoimetajaks kandideerimiseks tuleb saata e-mail hiljemalt 28. veebruariks 2018 nõukogu esimehele aadressil karlkirt@gmail.com. E-mailis peab kandidaat kirjutama oma nägemuse, milline näeb välja Tõrva Raadio täpselt aasta pärast ning mis tegevused on selleks ajaks tehtud.

Peatoimetaja ülesanded:

1) Raadio meeskonna juhtimine;
2) Raadio toimetuse moodustamine ja juhtimine;
3) Raadio üldise sisu eest vastutamine;
4) Suhtlus meediaga ning raadio esindamine;
5) Ülesannete delegeerimine toimetusele ja teistele raadiomeeskonna liikmetele;
6) Koostöös MTÜ juhatusega raadio rahalise poole eest vastutamine;
7) Ühisürituste ja koolituste toimumise eest vastutamine;
8) Raadioprogrammi koostamise ja kinnitamise eest vastutamine;
9) Muude nõukogu või toimetuse poolt ühiselt kokkulepitud ülesannete täitmine.

Kellest saab uus Tõrva Raadio peatoimetaja? See selgub 18. märtsil 2018, kui taas kogunevad raadioliikmed, et valida peatoimetaja. Peatoimetaja kandidaadid peavad endaga kaasa võtma toimetus struktuuriideed ning samal koosolekul kinnitatakse ka toimetuse struktuur.

 

25. septembril on Tõrva Raadio eetris vaid üheks päevaks. Sedakorda on stuudioruumid hõivanud Šotimaa noored raadiotegijad, kes sisustavad eetripäeva.

Ajalooline võimalus kuulata Tõrva raadiot ingliskeelsena ja Šoti noorte poolt valitud muusikalise repertuaariga saab teoks juba varahommikul alates kella 7st. Saatepäev kestab 18ni ning kavas on jutu-, muusika- ja uudistesaated. Kokku realiseerivad eelnevatel päevadel õpitu raadiopäevaks üheksa 12-19 aastast šotlast.

Tõrva Raadiot saab kuulata internetis aadressil raadio.torvanoored.ee.

Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist

Tõrva piirkonna noored on üle kahe  aasta läbi viinud ajutist noorteraadiot nimega Tõrva Raadio, mis koondab piirkonna noored, pakub neile arenguvõimalust ning võimalust panustada kogukonna ellu. Nüüd tulevad Tõrva raadiotegemist õppima ka Šotimaa noored.

Projekti eestvedaja Margo Metsoja sõnul on peamine eesmärk väliskülalisi raadiot tegema õpetades ise areneda ja paremaks saada. Projekti abil suureneb Tõrva Raadio võimekus ning liikmed suudavad edaspidi raadioperioode pikemalt ette võtta. „Raadioväliselt saavad mõlemad organisatsioonid oskuse ja kogemuse läbi viia rahvusvahelisi projekte. Lisaks on projekt ja reis Šotimaale ühtlasi ka preemiaks tublidele noortele, kes juba aastaid oma vaba aega Tõrva Raadiole panustanud on,” räägib Metsoja.

Julgust juurde
Tõrva Raadio on saanud aastate jooksul tõeliselt hoo sisse ja vaibumise märke ei paista kusagilt. Raadiomeeskond uueneb pidevalt ning iga raadioperiood on millegipoolest eriline. „Raadio organiseerimine hõlmab tehnilist poolt, turundust, reklaamivaldkonda, stuudiotoimetust, uudistetoimetust, programmitoimetust jne. Kõikidel nendel valdkondadel on vastutavateks isikuteks noored, kes saavad nendes valdkondades organiseerides arendada oma ettevõtlikust, organiseerimisoskust, planeerimisvõimet, finantsoskust,” räägib Metsoja omadustest, mis tulevad noortele kasuks tulevikus olles palgatöölised või ettevõtjad.

Teiselt on noorteraadio läbiviimine suurepärane võimalus noortel raadioprogrammi abil oma arvamust, soove ja huvisid edastada ning kogukonnale teatavaks teha. „Noored saavad tähelepanu juhtida kogukonnas olevatele probleemidele, pakkuda neile avalikult lahendusi ning kutsuda avalikule diskussioonile otsustajaid. Noorteraadio idee ja praktika laiendamine nii Eestis kui mujal aitab maapiirkonna noortel arendada ettevõtlust ning juhtida tähelepanu kogukonna probleemidele,” on Metsoja rahul, et noored on läbi raadio ka julgemad oma arvamust avaldama.

Kauged külalised

Käesoleva projekti, mis toob Šotimaa noored Tõrva eesmärk on Tõrva Raadio edukat praktikat levitada ja ellu viia rahvusvaheliselt. „Projekti käigus toimub kaks kohtumist välispartneriga, DD8 Music Šotimaalt, mis on tegelenud vabatahtliku bändiruumi ja salvestusstuudioga ning mille noored soovivad kätt proovida noorteraadioga,” räägib Metsoja, et kitsid oma kogemusi jagama ei olda. Projektist saavad osa mõlemast riigist umbes 25 noort ja see kestab 2017. aasta juulist tuleva aasta märtsini. Kohtumiste välisel ajal toimuvad tegevused (koolitused, meeskonnaüritused, analüüsiseminarid) mõlemas riigis eraldiseisvalt.

Külalised Šotimaalt peatuvad Tõrvas 21-26 septembril ja Tõrva raadio tiimi võõrustatakse mägisel Šotimaal novembris.

Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist

Täna toimus X Tõrva-Helme kergejõustikupäev olümpialastega ning Peeter Kirdi memoriaal. Kohal olid ka Tõrva Raadio liikmed, kes aitasid võistlust läbi viia. Reporterid Karl Moorits Kurvits ja Karl Kirt tegid sportlastega intervjuusid.

Tulemused

Kuulitõuge

 1. Kätlin Piirimäe – 15.52
 1. Kristo Galeta – 18.01
 2. Karl Koha – 17.05
 3. Jander Heil – 16.90
 4. Kert Piirimäe – 16.88
 5. Fred Vali – 16.48

Kettaheide

 1. Kätlin Tõllasson – 52.80
 2. Kätlin Piirimäe – 43.32
 1. Gerd Kanter – 61.90
 2. Martin Kupper – 61.06
 3. Kristo Galeta – 52.67
 4. Fred Vali – 48.72
 5. Karl Koha – 42.08

Odavise

 1. Marcella Liiv – 53.38
 2. Liveta Jasunaite – 51.80

v.a (500 g) Gedly Tugi – 50.66

 1. Magnus Kirt – 82.48
 2. Rolands Štrobinders – 78.35
 3. Gatis Cakss – 72.34
 4. Skirmantas Šimoliunas – 68.60
 5. Ahti Peder – 67.56
 6. Marko Jänes – 63.65

Magnus Kirt pärast võistlust

Martin Kupperi kommentaar pärast võistlust

Gerd Kanteri kommentaar

Kuulitõuke võitja Kristo Galeta

Oma mõtteid jagasid ka kohal olnud Grit Šadeiko ja Rasmus Mägi.

Grit Šadeiko

Rasmus Mägi

Raadio viimasel päeval toimus erisaatena Suvelaulude TOP 25. Siin sellest kokkuvõte.

 1. A-Rühm – Palmisaar
 2. Anne Veski – Hea tuju laul ja Traffic – Für Elise
 3. Jaak Joala – Suvi ja Code One – Sellest Saab Meie Suvi
 4. Ewert And The Two Dragons – Good Man Down
 5. Epp Kõiv – Linn On Minu
 6. Karl-Erik Taukar – Seitsme Tuule Poole
 7. Shanon – Suvi Kestab Veel
 8. NOEP – Jennifer Lawrence
 9. The Chainsmokers feat Coldplay – Something Just Like This
 10. Brian Adams – Summer of 69
 11. Miley Cyrus – Malibu
 12. Calvin Harris & Disciples – How Deep Is Your Love
 13. Coldplay feat Big Sean – Miracles
 14. Lilly Wood – Prayer in C
 15. Jonas Blue – Perfect Strangers
 16. Majo Lazer & Dj Snake – Lean On
 17. Galantis – Peanut Butter Jelly
 18. Hellad Velled – Suvine
 19. Põhja-Tallinn – Alati Olemas
 20. OMI – Cheerleader
 21. Renate – Suveõhtud
 22. Calvin Harris – Heatstroke
 23. Shanon – Nananana
 24. Major Lazer – Too Original
 25. PS Troika – Tasakesi

EESTIMAISTE LUGUDE ARVESTUS Koht
NOËP – Jennifer Lawrence 1
Karl-Erik Taukar – Seitse Pühapäeva 2
Traffic ja Lenna – Varjud 3
Ewert and The Two Dragons – Hold On 4-5
Tigran- Pärnumaranda 4-5
Renate – Suveõhtud 6
Jüri Pootsmann- Silmades 7-8
Reket- Öö läbi 7-8
Karl Kristjan ja Maian- Have you now 9-10
Tanel Padar – Parem veelgi 9-10
Ott Lepland ja Lenna Kuurmaa – Tulitilgad 11-12
AROP- Täna 11-12
A-Rühm – Varjata Head Ei Saa 13-14
Naised Köögis-Aasta ema 13-14
Reket- Gasell 15-16
Ewert and The Two Dragons – Little Love 15-16
Hu? – Suvetuul 17
Ines – Vii mind vii 18
Genka ja Paul Oja- Varjudemaa 19-20
Smilers – Hipisuvi 19-20
Tanel Padar- Teineteisele 21-22
Liis Lemsalu – Sinuga Koos 21-22
Bennex x Loudi x Jenny – Võta Vabalt 23
Ott Lepland- Siin me kokku saime 24-25
Põhja-Tallinn – Alati olemas 24-25

 

VÄLISMAISTE LUGUDE ARVESTUS Koht
Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – Despacito 1
Imagine Dragons – Thunder 2
Ed Sheeran – Shape of you 3-4
Miley Cyrus – Malibu 3-4
Harry Styles – Sign of the Times 5
Enrique Iglesias- Subeme la radio 6-7
The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This 6-7
Ed Sheeran- Galway Girl 8
Calvin Harris – Feels (Official Video) ft. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean 9
Jonas Blue – Mama 10
Blanche – City Lights 11
Martin Garrix and Troye Sivan- There for you 12-13-14
Katy Perry – Swish Swish 12-13-14
Charlie Puth – Attention 12-13-14
Lana Del Rey and The Weeknd – Lust for Life 15
Kygo and Ellie Goulding- First time 16-17
Robin Schultz – OK 16-17
Coldplay – A L I E N S 18
David Guetta ft Justin Bieber – 2U 19
Shakira – Chantaje 20
Paramore – Hard Times 21
Macklemore feat Skylar Grey – Glorious 22-23
Selena Gomez – Bad Liar 22-23
Francesco Cabbani-Occidentalis Karma 24-25
Galantis – Hunter 24-25